Afschaffing belastingvrij schenken?

Afschaffing belastingvrij schenken?
Het afschaffen van de jubelton stond al enige tijd ter discussie. Dit jaar is dan ook besloten dat de belastingvrije schenking van €106.671 (in 2022) in 2023 wordt verlaagd en in 2024 volledig afgeschaft.

Vanaf 2023 is de schenking gelijkgesteld aan de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling van een ouder aan een kind. Deze vrijstelling bedraagt €27.231. Per 2024 is het zo dat de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning volledig is afgeschaft.

Let er daarbij wel op dat in 2023 dus niet dubbel gebruik gemaakt mag worden van de vrijstelling. Er moet een keuze worden gemaakt tussen het schenken voor de eigen woning of het schenken voor de vrije besteding.

Jubelton

In 2022 kan er nog gebruik worden gemaakt van een eenmalige schenking voor de eigen woning waar geen belasting over betaald hoeft te worden. Het schenken hiervan is mogelijk als de ontvanger of zijn/haar partner tussen de 18 en 40 jaar oud is en de schenking gebruikt voor:

Alsnog gebruik making van de schenking?

Kun jij met je overwaarde wellicht dit jaar nog gebruik maken van de belastingvrije schenking?

Om alsnog gebruik te maken van de jubelton, kan er ook voor worden gekozen om alvast de schenking plaats te laten vinden in 2022. Het is zo dat onder de huidige wettelijke bepalingen er tot uiterlijk 2024 nog gebruik gemaakt mag worden van de schenking uit 2022, voorwaarde is wel dat de schenking ook daadwerkelijk plaats gevonden moet hebben. Volgens de huidige regels, mag deze schenking wel worden uitgesmeerd over 3 jaar, dus bijvoorbeeld een deel in 2022, 2023 en in 2024.

Om een stukje zekerheid in te bouwen, kan er bijvoorbeeld een ontbindende voorwaarde aan de schenking worden verbonden. Hiermee kan de schenking worden teruggedraaid als er binnen die periode (2022-2024) geen gebruik van wordt gemaakt. Dit om te voorkomen dat er alsnog belasting moet worden betaald.

Ongelijkheid

Het afschaffen van de jubelton zal naar verwachting ook bijdragen aan meer gelijkheid op de woningmarkt, met name onder starters.  Hugo de Jonge, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening zegt daarover het volgende: “Dit is een belangrijke stap die bijdraagt aan een eerlijker speelveld onder starters en de ongelijkheid vermindert. Daarnaast moeten er uiteindelijk ook snel meer betaalbare woningen gebouwd worden. Door meer regie te pakken en met meer tempo ga ik daar voor zorgen. Samen met provincies, gemeenten en corporaties.”

Meer weten?

Zou je dit jaar nog gebruik willen maken van de volledige schenk mogelijkheid? Of heb je andere vragen op het gebied van financiën of je hypotheek?

Samen goed geregeld.

De adviseurs van Helm & Heus Finance kunnen op basis van jouw situatie en wensen de voor jou meest voordelige financiëring regelen.

Stel je vraag